Thursday, February 28, 2013

గోపులు - కార్టూనులు

గోపులు గారి కార్టూనుల గురించి చాలా మందికి తెలిసి ఉండక పోవచ్చు.
మన బాపు గారికి ఆయన మానసిక గురువు అంటే ఆశ్చర్యం లేదు.

ఒక నిజంగా పాత తమిళ పత్రికలో సంగీతం సీజనులో వచ్చిన కార్టూనులివి.






1 comment: