Sunday, January 29, 2012

కుక్కల కోసం వ్యాపారం


పొడి మంచులాంటి తెల్లని కాగితం అది. నేనెంత పరిశుభ్రంగా తయారు అయ్యాను? ఇక ఎప్పుడూ నేనింత పరిశుభ్రంగానూ ఉంటాను! మండి మరింత తెల్లని బూడిదనయినా చింత లేదు. కానీ, నలుపు నన్ను తాకకూడదు. మురికి నా దరిదాపులకు రాకూడదు అనుకున్నది ఆ కాగితం. కాగితం మాటలను సిరాబుడ్డి విన్నది. అది తనలో తాను నవ్వుకున్నది. కానీ, కాగితం దగ్గరకు వెళ్ళే ధైర్యం మాత్రం చెయ్యలేదు. రంగురంగుల పెన్నిళ్లు కూడా కాగితంమాట విన్నాయి. అవి కూడా దూరంగానే ఉండిపోయినయి.

పొడిమంచు లాంటి తెల్లని కాగితం శుభ్రంగా, శుచిగా, కలకాలం ఉండిపోయింది. 
స్వచ్ఛంగా, పవిత్రంగా!
కానీ ఖాళీగా!

-ఖలిల్ జిబ్రాన్ నుంచి
==============


కుక్కల కోసం!
ఈమధ్యన ఒక కార్టూన్ కనబడింది. ఫేస్‌బుక్ కంపెనీలో ఒక ఉద్యోగి కంప్యూటర్ ముందు సీరియస్‌గా పని చేసుకుంటూ ఉంటాడు. వెనకనుంచి ఆఫీసరు వచ్చి ‘నువ్వు ఫేస్‌బుక్‌లో టైం వేస్ట్ చేయకుండా, తెల్లవార్లూ పని చేస్తున్నావట. ఏమిటది?’ అంటాడు! అవును మరి! మన పనిమీద మనకు అంత గౌరవం ఉండాలి!

పెంపుడు కుక్కలకు పెట్టే తిండిని తయారుచేసే కంపెనీ ఒకటి ఉంది. దాని పేరు పెడిగ్రీ. ఆ కంపెనీవారు వ్యాపారం పెంచడానికి సాయం కోరుతూ ఒక అడ్వర్టయిజ్‌మెంట్ ఏజెన్సీవారిని పిలిపించారు. ‘ముందు కుక్కలను ప్రేమించటడం నేర్చుకోండి!’ అని ఆ కంపెనీ వారు పెడిగ్రీ వారికి సలహానిచ్చారు.

‘మా ప్రేమంతా కుక్కలమీదే!’ లాంటి ఒక స్లోగన్‌తో ఒక కాంపెయిన్ మొదలయింది. సూత్రం అనే పేరుతో కంపెనీకి ఒక మానిఫెస్టో తయారయింది.

‘మా బతుకే కుక్కల కొరకు/ కొందరు తిమింగలాల కొరకు బతకవచ్చు/ కొందరు చెట్ల కొరకు బతుకుతారు...

చిన్న కుక్కలూ, పెద్ద కుక్కలూ/ కాపలా క్కులూ, కమేడియన్ కుక్కలూ/ గొప్ప కుక్కలూ, మామూలు కుక్కలూ/ మా బతుకే కుక్కల కొరకు/
మేం నడుస్తాం, పరుగెడుతాం, ఎత్తులకు ఎక్కుతాం!/
తవ్వుతాం, గోకుతాం, వాసన చూస్తాం, అడిగింది తెచ్చి యిస్తాం/
కుక్కల పార్కులు, కుక్కల తలుపులు, కుక్కల గుడిసెలు/
కుక్కల పేరున అంతర్జాతీయంగా ఒక సెలవు దినం ప్రకటిస్తే / ఆ రోజున విశ్వమంతటా కుక్కలకు గుర్తింపు దొరుకుతుందంటే /మన కొరకు అవి చేస్తున్న సేవలో నాణ్యతను అర్థం చేసుకుంటామంటే/ ఆ రోజే మా రోజు/ అవును మా బతుకే కుక్కల కోసం!’

ఈ మానిఫెస్టోను కంపెనీ ఉద్యోగులందరూ పంచుకున్నారు. దాన్ని ప్రపంచం ముందు ఉంచారు. ‘మనం చేసే ప్రతిపనినీ కేవలం కుక్కలమీద ప్రేమ కారణంగానే చేద్దాం’ అన్నాడు పాల్ మైకేల్స్, ఉద్యోగులకు తానిచ్చిన సందేశంలో! చివరకు ఉద్యోగుల కుక్కలకు బీమా సౌకర్యం కూడా ప్రారంభించారు.

కుక్కలమీద ఏ కొంచెం ప్రేమగలవారయినా, ఈ సంగతులు చదివి తర్వాత పెడిగ్రీ కంపెనీ మీద కూడా ప్రేమను పెంచుకుంటారు. కంపెనీకి కావలసింది అదే మరి!

మనం చేసే పని ఏదయినా సరే, అంత ప్రేమగానూ చేస్తుంటే, ముందు మనకు బాగుంటుంది. తర్వాత మన వారికి, మిగతావారికీ బాగుంటుంది!

2 comments:

  1. మనం చేసేపని యేదయినా, ప్రేమగా చేస్తే, మనకు బాగుంటే, అందరికి బాగుంటుంది...బాగుంది.. దీన్ని మనవాళ్ళు, త్రికరణ శుద్ధి అన్నట్లున్నారు.

    ReplyDelete